Последователи
д-р Виолета Цветкова
д-р Стоил  Калев
д-р Лидия Панкова
д-р Тодорка Мущрина
д-р Тодорка Мущрина
Общопрактикуващ лекар
д-р Ирина Митова
д-р Ирина Митова
Общопрактикуващ лекар - педиатрия
доц. Евгения Станкова, дм
доц. Евгения Станкова, дм
Клинична токсикология
д-р Цветомира Борисова