МЦ Репробиомед извършва изследвания за коронавирус
МЦ Репробиомед извършва изследвания за коронавирус

В молекулярно-генетичната лаборатория към МЦ "РепроБиоМед" изследваме пациенти чрез PCR за носите...

МЦ Репробиомед извършва изследвания за коронавирус
МЦ Репробиомед извършва изследвания за коронавирус

В молекулярно-генетичната лаборатория към МЦ "РепроБиоМед" изследваме пациенти чрез PCR за носите...