За мен

Завършил в МУ Пловдив през 2010 г. с отличие. Специалност по Кардиология 12.2016 г. Придобито базисно ниво по Ехокардиография 02.2017 г. Член на Българското дружество по Кардиология, Европейското дружество по Кардиология, Европейска асоциация по кардиоопревенция.