За мен

Проф. д-р Детелина Луканова е един от водещите ангиолози в страната в диагностиката и оценката на каротидни стенози при пациенти с екстракраниална мозъчно-съдова болест.

 

Клиничните й интереси са свързани с диагностика (с акцент върху триплекс Доплерова ултразвуковата сонография) и лечение на: хронична артериална недостатъчност на крайниците, дълбока венозна тромбоза, хронична венозна болест, екстракраниални каротидни стенози, тромбоза и хемостаза, приложение на нови антикоагуланти и антиагреганти в клиничната практика.

 

През 2006 г. провежда специализация по ултразвукова сонография – болница „Ca Granda”, Милано.

 

Преминала курс на обучение по фармако-механична тромболиза в Голуей, Ирландия.

Участвала е в практически курсове на Европейския венозен форум за лечение на венозни заболявания в Кипър и за лечение на варикозни вени във Франкфурт.

 

Проф. д-р Луканова има общо 70 публикации като 9 от тях са в чужбина. През 2017 г. издава книгата „Скрининг, диагностика и терапевтичен подход при пациенти с екстракраниални каротидни стенози“.

 

Участвала е с доклади в 32 български и 14 международни форума.

 

Опит

1000, София, България, ул. Коньовица 65
Платен прием
Работи с осигурител
проф. Детелина Луканова, дм създаде публикация
2015

Публикации

Дълбоката венозна тромбоза може да протече без симптоми (ВИДЕО)
Дълбоката венозна тромбоза може да протече без симпт...
Публикация