Последователи
Любомир  Мусорлиев
д-р Владимир Канарев
д-р Владимир Канарев
Медицинска онкология
Ангел  Балинов
Ангел Балинов
Студент по медицина
д-р Митко Митев
д-р Митко Митев
Образна диагностика
д-р Георги Тиков
д-р Георги Тиков
Ортопедия и травматология
д-р Кристина  Сиракова
д-р Кристина Сиракова
Образна диагностика
Николай Кринтев
Крум Иванов
Крум Иванов
Студент по друга медицинска специалност
д-р Иван Попов
д-р Иван Попов
Образна диагностика
гл. ас. Милена Сандева, дм
Sevdzhan Hasan Metuh
Sevdzhan Hasan Metuh
Образна диагностика
Айлин Байрямова
Айлин Байрямова
Студент по друга медицинска специалност
Ванеса Вълкова
Ванеса Вълкова
Студент по здравни грижи
Нина Трайков
Нина Трайков
Студент по медицина
д-р Даниела Калоянова
д-р Даниела Калоянова
Образна диагностика
Хава Джамбазова
Хава Джамбазова
Студент по друга медицинска специалност
Благовеста Симеонова Пенкова
Благовеста Симеонова Пенкова
Студент по друга медицинска специалност
Д-р Меги  Димитрова
д-р Николета Проценко
д-р Николета Проценко
Образна диагностика
Христина Котова
Теодора Костова
Теодора Костова
Студент по друга медицинска специалност
Мариела Николова
Мариела Николова
Студент по друга медицинска специалност
д-р Делка Касабова
д-р Делка Касабова
Нервни болести / Неврология
Радостина Алджикова
Радостина Алджикова
Студент по друга медицинска специалност
Ирена Кехайова
Виктория Учикова
Виктория Учикова
Студент по медицина
д-р Виолета Желева
Тодор Керезиев
Тодор Керезиев
Студент по медицина
Веселина Любенова
Веселина Любенова
Студент по обществено здраве
1 2