Последователи
г-жа Нуртен Чаушева
г-жа Нуртен Чаушева
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Тошка Русева
д-р Тошка Русева
Вътрешни болести
д-р Елина Стефанова
д-р Елина Стефанова
Общопрактикуващ лекар
д-р Виолета Цветкова
Кристиана Канева
Кристиана Канева
Студент по медицина
CredoWeb
д-р Емил Константинов
д-р Емил Константинов
Ортопедия и травматология
д-р Техина Спасова, дм
д-р Техина Спасова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
доц. Владимир Гончев, дм
Моника  Деянова Петкова
Антония Начева
д-р Алпер Мурадов
д-р Алпер Мурадов
Ортопедия и травматология
д-р Ели Георгиева
д-р Ели Георгиева
Обща дентална медицина