Последователи
Д-р Диана Анастасова Бойнова
Петър Димитров Георгиев
д-р Елена Маринова
д-р Елена Маринова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Ирина Момчева
д-р Виолета Цветкова
Емил Емилов Терзиев
Емил Емилов Терзиев
Студент по медицина
Илиян Димитров
Илиян Димитров
Студент по фармация
г-жа Мариана Митева
Таня Стоева
Таня Стоева
Студент по медицина
д-р Силвия Куцарова
д-р Наталия  Николова
Женя Маринова
Женя Маринова
Студент по медицина