За мен

Проф. Никола Григоров е специалист по вътрешни болести и гастроентерология с дългогодишен опит. Завършил е медицина в МУ София през 1968 г.

Проф. Никола Григоров е специалист по вътрешни болести и гастроентерология с дългогодишен опит. Завършил е медицина в МУ София през 1968 г. Председател е на Българската асоциация по ултразвук в медицината, член на ръководството на Дружеството по гастроентерология, член на борда на директорите на Европейската федерация по ултразвук в медицината и на научния съвет към същата организация, както и на американския институт по ултразвук в медицината. Специализирал в Прага, Копенхаген, Токио.

Консултант и експерт по гастроентерология  и абдоминална ехография. Утвърждава абдоминалната ехография в България като рутинен метод чрез обучение на лекари от цялата страна. Въвежда всички направления в абдоминалната ехография: Доплер, контрастни изследвания, комбинирани ехографски и ендоскопски методи - горна и долна ендолуменна и лапараскапска ехография.

Провежда пунционната цитологична и хистологична диагнастика под ултразвуков контрол. Извършва интревенционални процедури под ехографски контрол като алтернатива на хирургията: неопаретивно лечение на паразитарни и непаразитарни кисти на черния дроб, кисти на панкреаса, бъбреците, на коремната кухина, абсцеси на черния дроб чрез катетерно лечение, аблации (унищожаване) на чернодорбни тумори- първични и метастатични.

Има обемна научна продукция, включваща над 200 публикации у нас и в чужди списания. Темите са свързани с клинични проучвания и нововъведения в сферата на гастроентерологията, вътрешните болести и приоритетно абдоминалната ехография в различните й варианти - сфера, в която проф. Григоров е признат като водещ специалист не само в България. Някои от тях са оригинални и приети в цял свят: перкутанни пункции на панкреасни кисти и чернодробни абсцеси; Доплер и портална хипертония, перкутанно инжекционно лечение на ехинококови кисти, аблация на чернодробни тумори от различен тип и др. Има издадени седем монографии, наръчници и учебници, един от които  (Абдоминална Доплерова ехография) е преведен, рецензиран в Швейцария и Франция и разпространен в над 40 държави.

Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Проф. Никола Григоров създаде публикация
2017
Желанието на младите лекари за професионално развитие е потиснато
default image
Желанието на младите лекари за професионално развитие е потиснато

Защо младите лекари напускат България и как можем да ги мотивираме да остават? Формалният отгово...

Проф. Никола Григоров създаде статус
2017
Черният дроб е много устойчив орган, но изисква внимание
default image
Черният дроб е много устойчив орган, но изисква внимание

Много фактори в съвременния живот се отразяват на живата лаборатория на тялото – черния дроб. Кат...

Черният дроб е много устойчив орган, но изисква внимание

Публикации

Желанието на младите лекари за професионално развитие е потиснато
Публикация
Желанието на младите лекари за професионално развитие е потиснато