Последователи
Мариела Даскалова
д-р Нели  Георгиева
д-р Нели Георгиева
Социална медицина и здравен мениджмънт
Д-р Димо Митев