Последователи
Д-р Мая Тоскова Христозова
Д-р Мая Тоскова Христозова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Милияна Милчева Методиева
д-р Милияна Милчева Методиева
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Мария Христова Атанасова
Д-р Мария Христова Атанасова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Илия Сурчев
Ивеста Кирова
Ивеста Кирова
Студент по медицина
д-р Златка Първанова
д-р Снежина Маджарска
Д-р Иван  Величков
Ростислава Пламенова
д-р Петя Консулова, дм
д-р Петя Консулова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Величка Попова
проф. Мария  Орбецова дм
проф. Мария Орбецова дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Елина Стефанова
д-р Елина Стефанова
Общопрактикуващ лекар
доц. Катя Николова Тодорова, дм
доц. Катя Николова Тодорова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Виолета Цветкова
ас. Мария Георгиева Николова дм
д-р Милена Божилова
д-р Милена Божилова
Клинична лаборатория
Д-р Вера Димитрова Желева, дм
Д-р Вера Димитрова Желева, дм
Очни болести / Офталмология
д-р Найме Мехмед Сирачка
д-р Найме Мехмед Сирачка
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Бойка   Серафимова
д-р Бойка Серафимова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Николина Радулова
д-р Николина Радулова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Адриана Крумова Маркова
д-р Адриана Крумова Маркова
Ендокринология и болести на обмяната
доц. Мая Визева, дм
д-р Николай Нанчев Тенев
д-р Николай Нанчев Тенев
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Станимира Петкова
д-р Станимира Петкова
Ендокринология и болести на обмяната
Мариела Даскалова
1 2