За мен

Завършил:
Медицински факултет на Медицинска академия в София.

Специализирал:

Психиатрия - наркология, Социална медицина и здравен мениджмънт,  Мениджмънт на риска,  Болничен мениджмънт и счетоводство.

 

1980:

Придобил научна и образователна степен "доктор".

Опит

ръководител , нарколог
8008, Бургас, България, ж.к Изгрев,бл.64
Експерт нарколог (консултиране на зависими от наркотици и алкохол)