Последователи
д-р Живка Чалъкова
д-р Петя Консулова, дм
д-р Петя Консулова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
Мариела Даскалова