Опит

Специалност вътрешни болести и кардиология, професионална квалификация по ехокардиография.
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1

Първа кардиологична клиника с ИКО

9000, Варна, България, ул. Илинден 1

Специалности

Кардиология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb