Публикация

Дати на влизане в сила на деветото издание и допълнения 9.4, 9.5 и 9.6 на Европейската фармакопея

Те са определени в съответствие с разпоредбите


На интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата в раздел „Фармакопея” е публикувана Заповед № РД-01-165/03.05.2016 г. на министъра на здравеопазването за датите на влизане в сила в Република България на допълнения 9.4, 9.5 и 9.6 към деветото издание на Европейската фармакопея. 

Датите са определени в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф (г) на Конвенцията за разработването на Европейска фармакопея и съгласно Резолюция AP-CPH (17) 2, Резолюция AP-CPH (17) 3, и Резолюция AP-CPH (17) 4 за въвеждането им в сила на териториите на държавите-членки.

Коментари