Публикация

Над 30% от парите за здраве отиват за лекарства

Над 30% от парите за здраве отиват за лекарства

За медицинска помощ българите доплащат близо ½ от всички разходи. По този показател сме втори в ЕС след Кипър


Разходите на здравната каса през 2016 г. са били предимно за лекарства и активно лечение в болниците, информира Центърът за защита правата в здравеопазването.

За медикаменти и медицински изделия касата е платила над 905 млн.лв., което е малко над 30% от всички разходи. Процентът на тези разходи е още по-голям, ако към него се добавят разходите за лекарства в болниците, но той и така надхвърля значително средните стойности в ЕС, коментират от сдружението.

През 2016 г. НЗОК е закупила от болниците за активно лечение услуги за малко над 1,6 млрд. лева, което е почти 50% от всички разходи. Като процент този показател е малко под средните в Европа. За извънболнична помощ са платени 466 милиона, или 14%, а за дентална помощ 117 милиона, или 3.6 % от всички разходи.  

Въпреки високия разход за лекарствата на НЗОК, пациентите доплащат над 55% от стойността им, което е 3 пъти повече в сравнение с ЕС.

ЦЗПЗ отбелязва още, че като цяло за медицинска помощ българите доплащат близо ½ от всички разходи. По този показател сме втори в ЕС след Кипър. 

Като абсолютна сума на публичните разходи правителството и НЗОК плащат най-малко за здраве от целия Европейски съюз.

Ситуацията със заплащането на дългосрочната медицинска грижа у нас е направо катастрофална. България е последна в целия Европейски съюз с разход 1 лев на глава от населението. За сравнение Холандия, Швеция и други разходват за дългосрочни медицински грижи над 3000 лева на глава от населението. Над 40% от всички разходи за здравеопазване във Финландия отиват за дългосрочна медицинска грижа, допълват от сдружението.

Коментари