Публикация

Посттравматична глаукома – видове и лечение

За тези глаукоми се говори рядко, но е добре да ги познаваме


Повишеното вътреочно налягане е едно от честите усложнения при очния  травматизъм. Травмите могат да се превърнат в отключващ фактор за т. нар. вторични или посттравматични глаукоми. Говорим за глаукоми, тъй като в основата на заболяването са заложени много патогенетични фактори.

В зависимост от причините ги разпределяме в няколко групи:

  • свързани с механични очни травми – закрити и открити;
  • резултат от изгаряния на очите – ранна и късна фаза;
  • орбитални глаукоми – налягането се повишава в резултат на хеморагии зад очната ябълка;
  • асоциирани с електрошок – наблюдава се контрактура на мускулатурата на очната ябълка и се стига до повишаване на очното налягане. Този вид глаукоми са преходни.
  • ятрогенна глаукома – предизвикана от действията на лекаря, като използване на неподходящо лекарство или неправилно поставена инжекция зад окото;
  • Очни хипертенсии, асоциирани с офталмия симпатика.

За тези глаукоми се говори рядко, но е добре да ги познаваме. Добре е колегите да мислят за тях и да провеждат адекватно лечение. В диагностиката влизат всички рутинни методи за изследване на окото, включително и измерване на вътреочното налягане. Единствено в случаите, в които имаме открита травма, налягането се измерва палпаторно, а не инструментално.

При възпалителни процеси не се препоръчва използването на простагландинови аналози

Преди да се пристъпи към лечение, най-важно е да се установи причината за развитието на заболяването. Консервативната терапия включва приложението на бета-блокери, карбоанхидразни инхибитори и алфа-агонисти. В някои случаи след травмата започва да се развива възпалителен процес. Тогава не се препоръчва използването на простагландинови аналози, тъй като това би могло да повиши още повече вътреочното налягане. По преценка на специалиста при тези пациенти могат да бъдат включени кортикостероиди и нестероидни противовъзпалителни медикаменти.

При оперативното лечение разполагаме с разнообразни конвенционални оперативни техники. По-различни са случаите при орбитална хипертензия, където се препоръчва външна кантотомия. За да понижим вътреочното налягане, може да бъде направена екстракция на катаракта, дори и прозрачна.

В някои случаи на глаукома, асоциирана с травми, се прилага лазерно лечение - аргон лазерна иридектомия и трабекулопластика, YAG-трабекулопунктура, YAG-иридотомия, диод-лазерна циклодекструкция.

Коментари