Очни болести

14882 Последователи

Специалността „Очни болести” обхваща диагностицирането, лечението, превенцията и рехабилитацията на анатомични и функционални увреждания на зрителния орган и неговите придатъци, офталмологичната оптика и всички хирургически интервенции на очната ябълка и очните аднекси.

Публикации

...