Публикация

Лекарствено индуциран хепатит в детска възраст /Презентация/

Презентацията е изнесена от проф. Тоньо Шмилев по време на VІІ Национална конференция по спешна педиатрия, която се проведе от 20 до 22 октомври 2017г. в Хисаря.


В нашето съвремие при използване на повече от 1000 медикамента има риск от токсично увреждане на организма. 

/Вижте целият текст в прикачения файл/

Прикачени файлове

Коментари