Публикация

Многоплодна бременност

Многоплодна бременност

Многоплодната бременност представлява бременност, при която има развитие на два или повече ембриона. Тя бива двуплодна, триплодна и т.н., а децата се наричат близнаци. Еднояйчните близнаци винаги са с еднакъв пол. Разнояйчните близнаци са различен или еднакъв пол.


Темата е разгледана подробно е прикачената презентация.

Прикачени файлове

Коментари