Публикация

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА КАРЦИНОМА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО НА КАРЦИНОМА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ

Михайлова М.*, Христов К.*, Йорданов А.**, Василева П.*** *Медицински Университет, Плевен ** Клиника по Онкогинекология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД, Плевен *** Клиника по Акушерство и Гинекология, Медицински Университет, Плевен


Карцинома на млечната жлеза (КМЖ), свързан с бременността се дефинира, като карцином възникнал по време на бременност, лактацията или една година след раждането. КМЖ е един от най-честите злокачествени тумори, които възникват по време на бременност, с честота 1/3000 бременности. Поставянето на диагнозата се очаква да зачестява, след като има засилваща се тенденция жените да отлагат раждането за по-напреднала възраст. Ракът на млечната жлеза свързан с бременността често се презентира в по-напреднал стадий поради диагностичните трудности, породени от физиологичните промени в гестационния период. Това заболяване е предизвикателство за пациентката и нейният медицински екип. Във всяка една ситуация, сериозно трябва да се обмисли опцията за лечение на карцинома на гърда, запазвайки бременността. В идеалната ситуация, всяка една жена с тази диагноза трябва да бъде изпратена в център с високо ниво на експертиза, където да й се обяснят ясно възможностите за лечение. Повечето изследвания за поставяне на диагнозата и стадиране могат да бъдат извършени адекватно и безопасно по време на бременност. Лечението трябва да бъде съобразено с клиничната презентация, срока на бременността и индивидуалните особености. За успешното лечение на заболяването от първостепенно значение е прилагането на мултидисциплинарния терапевтичен подход. В тази презентация ще бъдат разгледани използването на образни диагностични методи и процедури за поставяне на диагнозата по време на бременност, както и съвременния подход в лечението на заболяването. Представяме случай на 41 годишна жена в 20 гестационна седмица, гравида 3, пара 2 с метастатичен карцином на млечна жлеза – предизвикателства в диагностиката и лечението на заболяването.

Коментари