Публикация

Монографии за вещества и препарати за хуманна медицина в 9-ото издание на Европейската фармакопея

Монографии за вещества и препарати за хуманна медицина в 9-ото издание на Европейската фармакопея

Със заповед на министъра се определят датите за влизане в сила на измененията


На интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата e публикуван списък с наименованията на Монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в деветото издание (до допълнение 9.5) на Европейската фармакопея. 

В списъка са посочени номерата и версиите на монографиите от допълнение 9.5, което влиза в сила от 1 юли 2018 г. 

Със Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-112/21.04.2016 г. и нейните изменения се определя действащата фармакопея, датите за влизане в сила на текстовете на деветото издание и публикуването на интернет страницата на ИАЛ (График за публикуване и влизане в сила на 9-то издание на Европейската фармакопея).
 

Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

pdf
pdf

Коментари