Публикация

Туберкулозен менингит - съвременен подход в диагностиката и лечението

Туберкулозен менингит - съвременен подход в диагностиката и лечението

Попов Г, Рамшев К, Плочев К, Диков И, Баймакова М, Попал Ш. Туберкулозен менингит - съвременен подход в диагностиката и лечението. 5-та Национална конференция по инфекциозни болести „Остри инфекции на централната нервна система”, 01-03 октомври 2009, Хисар, България. – Сборник научни трудове, 2010, 107-110.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

17 юли 2018

Прикачени файлове

pdf
Tuberculous Meningitis_Diagnosis &...

Коментари