Публикация

Неврологът Лъчезар Трайков стана академик

Неврологът Лъчезар Трайков стана академик

Неврологът проф. Лъчезар Трайков е сред новоизбраните академици на БАН.

 

Събранието на академиците се произнесе на 9 октомври, избирайки го сред общо четирима кандидати в категорията „Медицински науки“. Научните приноси и изследвания на проф. Трайков са свързани с диагностиката, профилактиката и лечението на мозъчносъдовата болест, болестта на Алцхаймер и други деменции, Паркинсоновата болест, множествената склероза, епилепсията и други. Има 159 научни труда, 2213 цитирания с h- фактор 21.

Проф. дмн Лъчезар Трайков е роден през 1959 г.

Завършва висшето си образование във ВМИ, София. Работил е 9 години като изследовател в INSERM Unit 324, Париж, Франция. През 1999 г. е хабилитиран като ръководител на научни изследвания в Медицинския факултет Cochin Port-Royal, в Университета Rene Descartes в Париж.

През 2002 г. е избран за университетски професор по невронауки от Националния университетски съвет на Франция

След завръщането си в България той продължава изследователската си дейност и ръководството на Центъра по паметови нарушения към Александровска болница. От 2008 г. е ръководител на Катедрата по неврология към Медицински университет – София, завежда Специализираното отделение за диагностика и лечение на дегенеративни и съдови деменции в УМБАЛ „Александровска“, председател е на Българското дружество по деменции.

 

В периода 2008-2012 г. е заместник-декан на Медицинския факултет, МУ-София, а 2009-2013 г. е изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска”.

Оглавява Центъра по дементология, признат като един от 40-те Centers of Еxcellence в Европа за изследователска работа в областта на болестта на Алцхаймер

От октомври 2007 г. тази изследователска група е член на една от най-авторитетните световни организации в тази област – European Alzheimer’s Disease Consortium (EADC).
Основните направления на научно-изследователската работа на проф. Трайков са мозъчносъдова болест (МСБ), болест на Алцхаймер (БА), болест на Паркинсон (БП) и други форми на деменция, в която област е признат водещ специалист у нас.

 

Специално в областта на мозъчносъдова болест е световно утвърден автор с разработването на критерии за ранна диагностика с помощта на съвременни невропсихологични методи, изследването на интелекта и други. По отношение болестта на Паркинсон той за първи път установява комплекс от маркери за ранна диагностика и изработва скринингова невропсихологична батарея за разкриване на начална деменция. Той има оригинални приноси и в оценка на когнитивните симптоми във всички стадии на паркинсон и в проучванията върху патогенезата на това заболяване. Специално внимание заслужават неговите проучвания върху интелекта и други корови функции.

Проф. Трайков е учен с над 150 научни труда, от които 75 са статии в едни от най-елитните медицински списания в света

Като главен изследовател в международни и национални проекти успява да организира, чрез обучение и финансиране, изработването и прилагането в България на всички необходими изследвания за ранна диагностика на деменция в съответствие с практиката на водещи европейски центрове.

 

Екипът на УМБАЛ „Александровска“ се гордее искрено с постиженията на проф. Лъчезар Трайков

 

и го адмирира с респект за придобитото най-високо научно звание, считайки, че богатата му биография на медик и учен, непрекъснато търсещ и прилагащ иновативни решения в изучаването на мозъка и когнитивните нарушения, изключителния му професионализъм и принос за развитието на неврологията в България, намират своето заслужено признание в титлата „академик“.

 

Желаем му здраве и да продължи със същия ентусиазъм научните си търсения, които да му донесат епохални постижения в областта на невронауките и световна слава!

 

Коментари

С това признание се гордее цялата неврологична общност в България. Пожелавам още многогодишни успехи и щастие.

д-р Агнеса Трифонова ОПЛ Аз съм ОПЛ с 37 годишен трудов стаж като ОПЛ.Посещавам всяка година Конгреса на ОПЛ в Новотел Пловдив за да посещавам лекцийте на този професор.Радвам се на успехите му.БОГ да го благослови и да му даде дълги години живот и здраве.

Честито на проф. Трайков. Да е жив и здрав и да постигне още много професионални и творчески успехи .  

Поздравления за новата престижна титла -Академик на Д-р Лъчезар Трайков!Радвам се,че един толкова ерудиран,знаещ и търсещ наш учен в областта на неврологията е получил своето признание.Присъствала съм на негови лекции в нашия град и съм оставала приятно изненадана от неговите знания,актуални научни и практически търсения и открития ,от непринуденото му общуване с нас,личните лекари от провинцията.Желая  на "младия" Академик много здраве,нови открия и успехи на полето на неврологията !С искрено уважение:Доктор Людмила Костова-Враца-15.10.2018г.

Поздравления за успехите! Желая ти здраве и творческо дълголетие!

Здраве и бъдещи успехи!

Анонимен
13 окт 2018 18:34

Разкривате нови хоризонти пред птицата с разперени крила наречена мозък! Поздравления!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗА УСПЕХИТЕ !БЪДЕТЕ ЗДРАВ И ЩАСТЛИВ ПО СВОЕМУ!

Поздравления!