Публикация

С последно поколение ядрено-магнитен резонанс разполага болница „Св. Марина“ – Плевен"

С последно поколение ядрено-магнитен резонанс разполага болница  „Св. Марина“ – Плевен"

От началото на  ноември 2019 г. Университетска Болница „Света Марина“ – Плевен ще надгради високотехнологичната артилерия в диагностиката и изследванията, които предлага на своите пациенти, с последно поколение апарат за магнитно-резонансна томография MAGNETOM AERA 1.5Т.  Ядрено-магнитният резонанс на лечебното заведение се наложи като еталон за най-висок стандарт в качеството на образите и комфорта за пациентите. Апаратът осигурява широк набор от изследвания и с високите си технически параметри гарантира използването на новоразработените приложения и изследвания. С ядрено-магнитния резонанс от последно поколение се гарантира получаването на висококачествени образи при целотелесни изследвания, специализирани изследвания на главен и гръбначен мозък, опорно-двигателния апарат, коремни органи и др. До момента в България има инсталирани осем такива апарати във водещи иновативни здравни заведения, сред които Военно-медицинска Академия - София, УСБАЛО гр. София, УМБАЛ Софиямед гр. София, МБАЛ Уни Хоспитал гр. Панагюрище и др. Висококвалифицираният екип от специалисти по образна диагностика премина интензивен обучителен курс на вече инсталирания и работещ ядрено-магнитен резонанс в Медицински център „Света Марина“ – Плевен. Екипът е в състав: д-р Димитър Ангелов, д-р Тихомир Стоянов, рентгенов лаборант Ваня Вълова и лекар-специализант Мирела Василева.

Многобройни са предимствата за пациентите на високотехнологичния магнитен резонанс в Медицински център „Света Марина“ – Плевен, сред които основните са:

-         Отворът на гентри от 70 см и малката дълбочина на гентри осигурява максимален комфорт за пациента и позволява преглед на всякакви пациенти – трудно подвижни, с клаустрофобия и в особена позиция. По време на изследването не е необходимо препозициониране на пациента и голяма част от изследванията могат да се провеждат с краката напред като по този начин значително се подобрява комфорта за пациента. Уникална за апарата е и технологията QuietSuite, редуцираща шума, придружаващ изследванията, с до 97%.

-         Tim 4G технология – използване на многоканални бобини с възможност за комбиниране в едно изследване на няколко бобини или отделни бобини, което осигурява много високо качество на образа. Максималният брой от 204 бобини елементи осигуряват сигнал с изключително високо качество и по този начин необходимата информация за модерните приложения за изследване.

-         Dot (Day optimising throughput) технология – осигурява асистиране по време на изследването с оглед на бързо персонализиране на параметрите на изследването спрямо конкретния пациент. Стратегията на сканиране може да се смени много бързо в съответствие с клиничните показания и състоянието на пациента. С новото поколение апарати се въвежда DotGo – следващо поколение на Dot технологията, която допълнително подобрява интуитивното използване на протоколите и получаване на качествени резултати от изследванията.

-         С използването на Tim 4G и Dot технологиите времето за изследване на един пациент е с до 50% по-кратко в сравнение с такова изследване на друг апарат със сила на магнитното поле 1.5Т. Апаратът има капацитет за преглед на над 60 пациента на ден.

        

Коментари