Публикация

Оксидативен стрес. Антиоксиданти. Болести и тяхната профилактика с клетъчна естествена природна храна

Оксидативен стрес. Антиоксиданти. Болести и тяхната профилактика с клетъчна естествена природна храна

Презентацията бе изнесена пред участниците в XII-та Национална конференция на Националното сдружение на акушер-гинеколозите от доболничната помощ /НСАГДБ/ на 20-22 септември 2019 г.

Прикачени файлове

20-09-19-ОксСтрес_АО-N.pdf

Коментари