Публикация

Грип и коронавирус - Инфлуцид защитава клетката и блокира вирусната репликация

Грип и коронавирус - Инфлуцид защитава клетката и блокира вирусната репликация

За рекордно кратко време COVID-19 успя да всее паника в целия свят, включително и в България. Със сигурност неизвестните около него продължават да бъдат много и вероятно повечето от тях няма да успеят да намерят отговор в близките месеци. Но едно е ясно – дори нов и модифициран, коронавирусът има същия принцип за проникване в клетката както обичайните грипни вируси.

 

Ето защо, ако затворим вратите на клетката за грипния вирус, затваряме и за коронавируса.

 

Именно такъв е и основният механизъм на действие на респираторния  противовирусен препарат Инфлуцид, който бързо активира системата за защита на здравите клетки (HCP System) и прави тройна блокада на вирусната репликация.

 

Вижте в края на публикацията видео обръщение, посветено на темата, от д-р Нонна Петрова, педиатър, хомеопат и Шуслеров терапевт 

 

1. Инфлуцид има мощен ЦИТОПРОТЕКТИВЕН ефект и повишава клетъчната преживяемост на изследваните клетъчни култури.

В изследвания ин-витро е документирана способността на Инфлуцид да предотврати вирусната цитотоксичност и да запази клетките живи1.

 

2. При третиране с Инфлуцид в опити ин виво се наблюдава много висока преживяемост на лабораторните мишки, заразени с летални дози грипни вируси, развиващи се особено силно в белодробната тъкан.2

 

 

3. Противовирусният ефект на Инфлуцид е оценен както чрез преживяемостта на лабораторните животни, така и чрез степента на потискане на вирусна репликация в белите дробове на мишки (4 дни след заразяване, Таблица 1). 2

 

 

Таблица 1 показва противовирусната активност на препарата Инфлуцид при титруване на грипния вирус в белите дробове на мишките. Титърът на вируса, получен от контролната група мишки, е 6,0 lg, а титърът на вируса от животни, получаващи Инфлуцид, е 0,5-3,5lg. По този начин титърът на грипния вирус се понижава с 2,5-5,5 lg при въвеждане на изследвания препарат както по профилактична, така и по лечебна схема.

 

4. ИНТЕРФЕРОН-индуциращо действие на Инфлуцид в опитите in vivo, както в кръвния серум, така и кръвните клетки на лабораторните животни (Таблица 2)3.

 

Таблица 2 - Продукция на интерферон (ИФН) Ед/мл при мишки след въвеждане на препарата Инфлуцид

 

Tитрите на новопроизведения интерферон съответстват строго на изискванията за терапевтичен титър и могат да се сравнят с действието на такива известни индуктори на интерферон като Амиксин и Циклоферон.

 

5. Данните от редица in vitro проучвания за противовирусното действие на Инфлуцид показват неговото силно противовирусно действие при грипни щамове тип А и B (Фиг.4), аденовируси, коронавируси, респираторно-синцитиални и парагрипни вируси и дори вирусите на херпес (Фиг.5).

При всички се наблюдава силно редуциран титър на вирусна репликация4.

 

 

6. От водещите в световен мащаб специалисти по хомеопатия и въз основа на данни за картината на протичане на заболяване от COVID-19 са реперторизирани и установени най-точните лекарства за подобна болестна картина - Генус Епидемикус.

 

Лекарствата при COVID-19 инфекция са следните:

 

 • Bryonia е Генус епидемикус номер 1, най-точно покрива картината – засегнати са респираторни органи; бавно, но силно развитие на симптомите, сухи лигавици, оскъдни лепкави секрети, суха кашлица;
 • Phosphorus - дразнещи секреторни инфекции, които се наблюдават при грип; възпаление на респираторните лигавици, оток на ларинкса, липса на енергия, трайно изтощение;
 • Ipecacuanha - болки в крайниците, температура, съпроводена с усещане за студ, гадене и повръщане;
 • Gelsemium – физическо и психическо изтощение, болки в стави, мускули и кости, втрисане и тъпо главоболие с тежест в клепачите;
 •  Eupatorium perfoliatum – силен антибактериален и антимикробен ефект, засилва фагоцитозата, мощен имуностимулатор, “природен антибиотик“;
 • Aconitum не покрива картината на COVID-19 (няма внезапност на началото), но е изключително важен при грипните вируси   с внезапно остро начало, с висока температура, придружени със симптоми на невротоксикоза.

Всички тези лекарства влизат в състава на комплексното лекарство Инфлуцид.

 

 

От гореуказаното следва, че Инфлуцид е комплексно противовирусно лекарство с изключително подходящ профил полза/риск в актуалната епидемиологична обстановка.

 • Инфлуцид няма нежелани лекарствени взаимодействия и може да се прилага безопасно успоредно с всеки друг вид профилактика и лечение.
 • Инфлуцид защитава най-уязвимите към коронавируса и към върлуващите грипни щамове - възрастните хора с множество заболявания и хронично болните, които имат отслабена имунна система.
 • Инфлуцид предпазва младите хора от носителство, за да са безопасни за възрастните и за себе си.

 

В РЕЗЮМЕ: 

 

Инфлуцид е респираторен противовирусен препарат, който бързо активира системата на защита на клетките (HCP System) и включва различни механизми за блокиране на вирусната репликация.

 

Инфлуцид - комплексен дизайн, корелиращ с актуалната епидемична обстановка.

 

 • Доказано ефективен за симптомите на респираторна вирусна инфекция.
 • Неговият механизъм на действие е изяснен ин виво и ин витро.
 • Неговата ефективност и безопасност са доказани в 18 клинични изследвания, при 2500 пациенти, от които 1000 възрастни и 1500 деца.

 

Научна справка: 1 Действие на препарата Инфлуцид in vitro против пандемичния щам 2009 г. A (H1N1) на „свински” („мексикански”) грип. М.Ю. Еропкин, Н.И. Коновалова, В.А. Григориева, Д.М. Байбус, Т.М. Гудкова; НИИ по грипа гр. Санкт-Петербург, Септември 2009 г. 2 Активност на препарата Инфлуцид спрямо грипни вируси в моделирани системи, 2003 М.Ю. Еропкин, В.А.Григорьева, Т.М.Гудкова, Н.И.Коновалова, ФГБУ НИИ на грипа към МЗ РФ, Санкт–Петербург 3 Рационална фармакотерапия на грип и остри респираторни вирусни инфекции, Проф. Ф. Ершов, 2005. Завеждащ отдел Интерферони към НИИ по епидемиология и микробиология «Н.Ф. Гамалеи», академик на Руската Академия на медицинските науки 4 Възможности за по-ефективна антивирусна терапия и профилактика на ОРВИ.Нови експериментални даннис клетъчни култури. М.Ю. Еропкин, Т.С. Брязжикова, Е.М. Еропкина, Санкт–Петербург, 2011

Коментари