Публикация

Промени в Наредбата за медицинската експертиза

Промени в Наредбата за медицинската експертиза

Карантината заради COVID-19 се изключва от болничните, които се полагат за година. Това е една от промените, които предлага министърът на здравеопазването с проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза.

 

Проектът е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за обществена дискусия до 5 май. Адресът за изпращане на становища и предложения е akozareva@mh.government.bg.

 

Една от целите е болничният лист при карантина да се издава еднолично от лекуващия лекар за целия период на карантината. По този начин няма да се допусе разпространението на заразното заболяване чрез многократно явяване на лицето пред различни органи на медицинската експертиза по време на карантина наред с другите пациенти.

Новата наредба премахва недостатъци в нормативната уредба

Промените и допълненията в документа са обусловени от необходимостта да се премахнат съществуващите недостатъци в нормативната уредба, свързани с определени заболявания или групи болести. Тези несъответствия са заради липса на прецизни критерии за оценка на уврежданията, предвид динамика в развитието и различните етапи и стадии на съответното заболяване. Промени има и в процентите за трайно намалена работоспособност - при пациентите с онкологични, неврологични, ортопедични, ендокринни и психични заболявания. Измененията предвиждат по-висок процент, който определя и правата им за получаване на социална помощ.

 

С предложението се променя и съставът на ТЕЛК при освидетелстване на специфични случаи. Предвижда се занапред да не е необходимо на всяка цена да има радиоспециалист по радиобиология или радиационна хигиена. Той ще може да бъде заменен от специалист по професионални болести. Промяната се налага заради дефицита на такива кадри у нас.

 

 

Прикачени файлове

pms_naredba_medicinska_ekspertiza_...

Коментари