Публикация

Индивидуализирана антитромбоцитна терапия при ОКС през 2021 г.

Индивидуализирана антитромбоцитна терапия при ОКС през 2021 г.

проф. Елина Трендафилова

Национална Кардиологична Болница

 

 

 

Острият коронарен синдром се съпътства от повишена тромбогенност, което налага нуждата от прилагането на антитромбоцитна терапия. Множество проучвания показаха, че двойната антитромбоцитна терапия (DAPT) е стандарт в лечението на ОКС. Тя доказано намалява риска от исхемични инциденти, но може да повиши риска от кървене. Ето защо е необходимо балансът полза/риск от лечението да бъде съобразен с индивидуалните особености на всеки пациент.

 

Основните акценти в настоящата видео презентация ще бъдат:

 

  • Определяне на пациентите с висок хеморагичен риск и с висок исхемичен риск;
  • Антитромбоцитна терапия в перипроцедурната фаза и през първата година след ОКС;
  • Предимства на различните антиагреганти, доказани в големите рандомизирани проучвания;
  • Прасугрел или тикагрелор- индиректно сравнение;
  • Прасугрел или тикагрелор-резултати от единственото проучване, което сравнява пряко двата медикамента (ISAR REACT 5);
  •  Деескалация при DAPT- основателна ли е и при кои пациенти;
  • Практически насоки за антитромбоцитна а терапия след първата година на ОКС.

Коментари

Перфектна лекция! Благодаря!

Лично мнение. Много добра презентация!