Публикация

Кои хора най-често засяга ракът на белия дроб (ВИДЕО)

Кои хора най-често засяга ракът на белия дроб (ВИДЕО)

По данни на Globocan и СЗО за 2018 г. ракът на белия дроб, заедно с карцинома на
гърдата и колоректалния карцином са трите най-често срещани локализации сред новозаболелите пациенти с онкологични заболявания и са сред петте най-чести
причини за смърт от солидни тумори. Взети заедно тези локализации са отговорни за
1/3 от засягането от солидни злокачествени образувания в световен мащаб (1).


Д-р Николай Цонев, началник на Клиниката по медицинска онкология към
Университетска болница „Св. Марина” – Варна, изтъква, че в по-голямата част от
случаите белодробният карцином се установява в напреднал стадий, когато лечението
вече е трудно.

 

По-добър скрининг в Европа


„На този етап на европейско ниво съществува инициатива с основна цел да изготви
т.нар. „Препоръка от Европейския съвет за разработване на насоки за скрининг на рак
на белия дроб от експертна група“. Тази експертна група ще изгради един общоприет
алгоритъм, който ще се прилага в целия Европейски съюз и ще бъде синхронен“,
посочва д-р Цонев.


Във видеото по-долу изтъкнатият онколог представя:

  • кратки данни, свързани с разпространението на рака на белия дроб в България
  • факторите, които най-често са отговорни за развитието на това онкологично
    заболяване


Оказва се, че честотата на разпространение на болестта варира в зависимост от
географския регион и расата, отношение има и полът.


Вижте повече подробности във видеото.

 

Референции:
(1) Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality
Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries; CA CANCER J CLIN 2018;68:394–424
https://doi.org/10.3322/caac.21492

 

BG-KEY-00563 EXP 08/2023

Коментари