Публикация

Хомеопатията: Перла в камъчетата

Хомеопатията: Перла в камъчетата

Шансът да намерите перла в камъчетата на плажа е изключително рядък, вероятно едно на един милиард - въпреки това на мен наистина ми се случи преди няколко години. Но повече за това по-късно. По същия начин, шансът да се намери „перлата“ на хомеопатията сред осеяните с камъни слоеве от фармацевтични продукти също е изключително рядък. Но самият факт, че сте направили пауза в този параграф, подготвени да прочетете тази кратка статия, означава, че сте възприели нещо от присъщата стойност на безполезните лекарства, изхвърлени по плажовете на медицината.

 

И така, какво е хомеопатията?

 

Хомеопатията е научно призната алтернативна медицина – и терминът алтернатива по никакъв начин не намалява значението му. По същество, това е революционна система за динамично изцеление, използваща вътрешните енергии в материята – енергии, които са самата основа на света, енергии във всичко, което е вътре, на и над нашата Земя. Хомеопатите използват тези присъщи енергии, за да създадат потенцирани или енергизирани лекарства. (Трябва да се отбележи, че конвенционалните фармацевтични продукти действат на съвсем различно ниво, тъй като съдържат забележими компоненти, много от които може да са изключително малки (напр. нано-), но в значителна степен те са предназначени да влияят на физичното, химичното или молекулярното устройство на организма).

 

Потенцираните хомеопатични лекарства, от друга страна, са по-съгласувани с квантовата физика, отколкото конвенционалната редукционистка медицина. И в зависимост от нивото на здравето, наистина подобното хомеопатично лекарство има потенциала да докосне източника на патологията, да достигне много по-дълбоко от грубата патология на клетъчно или молекулярно ниво и може да повлияе на необясними нива отвъд атомните структури (приблизително 0,1 nm). Невъзможно, може да попитате. Но бегъл поглед към някои от изключително болните хора при клинични случаи, които или са били излекувани, или са се подобрили след лечение с класическа хомеопатия, доказва колко дълбоко може да достигне подобното хомеопатично лекарство (1). Например, разгледайте този забележителен случай на ембрионален карцином с незрял тератом, лекуван ефективно от лекарите по класическа хомеопатия Сийма Махеш, Махеш Малапа и професор Джордж Витулкас през 2018 г. (2). И има много, много повече такива.

 

Динамични сили? Енергии в материята? Това научна фантастика ли е? Не, това е научна фракция. Това, че не можете да го видите, не означава, че го няма. Но за да бъде ефективен, един важен фактор е, че предписаното хомеопатично лекарство ТРЯБВА да бъде хомеопатично, трябва да бъде подобно.

 

Ако сте нов в хомеопатията, може да не сте срещали латинската фраза similia similibus curentur, която в превод означава „подобното лекува подобното“. Този термин ще се появява често в дискусиите по хомеопатията. Дори името „хомео-патия“ означава подобно страдание. Така че similia similibus curentur е древен метод за лечение, препоръчван от Хипократ, „бащата на медицината“, който беше цитиран да казва, че има два начина за изцеление: единият използва подобни (хомеопатия), а вторият използва противоположности (алопатия). Но концепцията за „подобното лекува подобното“ е изключително древна, например инуитите, ескимоски народи, обитаващи Арктика, са препоръчвали измръзналите части на ръцете да бъдат покривани с мек сняг (3). Това е прост физически пример за хомеопатично действие – снегът може да причини измръзване, а тук виждаме, че се използва за лечение на измръзване. Друг прост пример е използването на хомеопатичното лекарство Allium Cepa за ранна поява на главоболие, при което от очите се стичат сълзи, а носът тече – Allium Cepa се прави от лука, който е добре известен с този ефект.

 

За щастие на милиони хора по света, хомеопатията е преоткрита от немски лекар, Самуел Ханеман (1755-1843). Ханеман е бил ужасен от хроничните страдания и ненужната смърт на толкова много пациенти от ръцете на лекарите по негово време. Тези лекари са се опитвали да помогнат на страдащите, като им дозират необикновено високи дози предполагаеми лечебни вещества, много от които явно са били отровни. Така Ханеман експериментира с все по-малки и по-малки дози единични лекарства, за да сведе до минимум страничните ефекти.


В опит да намали страданията на пациентите си, той най-накрая разработва нов метод за последователно разреждане, постигнат чрез енергично разклащане на лекарството, което той нарекъл сукусия, а получения продукт „потенцирано лекарство“. Той открил, че не само е имал лекарство без никакви странични ефекти, но и колкото повече разреждал лекарството с помощта на сукусия, толкова по-ефективно било то. Очевидно сукусията е освободила присъщата енергия на веществото, без нито един от токсичните ефекти. След това той номерира лекарствата според броя на разрежданията им. Последователното разреждане на веществото заедно със сукусия е известно като потенциране.

 

Затова класическата хомеопатия включва лечение на човек с изключително разредени вещества, обикновено под формата на таблетка saccharum lactis, с цел да се задействат естествените лечебни способности на човек. И само една изключително малка доза е необходима, за да насърчи жизнената сила да започне да лекува.

 

Така че първата предпоставка за similia similibus curentur в хомеопатията е потенцираното лекарство. По същество се избира и раздробява потенциалният лекарствен материал. След това се разрежда и се разклаща отново и отново. След много повторения на разреждане и разклащане, изглежда, че във водата не е останало нищо от оригиналния материал. Това означава, че няма нищо, което обикновено може да бъде открито от съвременните научни инструменти. Единственото, което остава, е това, което може да се нарече неговата вътрешна енергия.

 

Следващата предпоставка за similia similibus curentur е да се избере потенцирано лекарство, което съответства или съвпада със симптомите на болния човек. Умствените, емоционалните и физическите симптоми на лекарство от materia medica, в идеалния случай трябва да съвпадат възможно най-близо с умствените, емоционалните и физическите симптоми на пациента. Ако съвпадението е правилно, след като се даде подобието, ще има промяна в общата енергия на получателя, на умствено, емоционално или физическо ниво, последвано от подобрение на симптомите. Имайте предвид, че хомеопатията не лекува диагностицираните заболявания сами по себе си, а само симптомите. Резултатът от предписването на хомеопатично лекарство ще зависи от общото здравословно състояние на пациента, неговото енергийно ниво, медицинската история, операции, ваксинации и т.н.

 

Първоначалната консултация за възрастен човек с класически хомеопат е като никоя друга консултация с лекар или специалист и може да продължи между 1 до 2 часа. Тя е много задълбочена, разглежда не само медицинската история, но живота и травмите на човека – минало, настояще или бъдеще. Например, нека разгледаме няколко често срещани форми на физиологията, патологията и нейната връзка с емоциите: продължителното дълбоко издишване по време на консултацията (въздишане) може да показва емоционална загуба или болка в миналото; солената вода, която се появява в очите (плач) по време на изразяване на настояща скръб; или обичайна инконтиненция на урината преди бъдещо събитие (предварителна тревожност) – всичко това са основни изрази на емоционална енергия и може да се счита за нормално. Тези физиологични изрази се основават на събития от миналото, настоящето или бъдещето на пациента. Но ако те са много силно изразени или непрекъснато изразени, те могат също да доведат до други, дълготрайни, физически, емоционални или умствени ефекти, да компрометират защитния механизъм на човек и да възпрепятстват здравословното му изразяване на живота.

По този начин класическият хомеопат ще вземе предвид всичко, което човек е претърпял, като например, неговата обща симптоматика, всяка възможна(и) причина(и) или неговата патология. Хомеопатът ще се консултира с обширни исторически сборници на проявени симптоми, предствавени в различни медицински материали под формата на отравяния или доказвания (Materia Medica) - заедно с архиви от данни с точно записана симптомология (реперториуми) - това са основните инструменти, които им помагат при намирането на истинското хомеопатично лекарство.

 

Вместо да потиска или отклонява симптомите и страданията по конвенционалния начин на алопатичното лечение – удобен, но често отслабващ метод на лечение – хомеопатът възприема симптомите и страданията на човека като израз на неговата вродена енергия и общото им ниво на здраве. (4) По принцип, силният здрав човек може да има силно изразени симптоми и страдания, докато по-слабият може да има слабо изразени симптоми и страдания – това е важно за опитен класически хомеопат при определяне на нивото на здравето и медицинската прогноза на човека.

 

Забележителното при хомеопатията е, че докато хомеопатичното лекарство се занимава и насърчава вродената енергия на индивида да лекува, това действие може също да повлияе положително на ДНК-то му – градивните елементи на живота. Много изследвания показват, че това е така, като например, когато хомеопатичното лекарство Arnica Montana 30c е помогнало за възстановяване на увреждането на ДНК в бактерии, изложени на UV лъчи (5), или хомеопатичното лекарство Thuja 30c е помогнало за бензо(а)пирен (BaP)- индуцирано увреждане на ДНК, стрес и жизнеспособност на перфузирани белодробни клетки на мишки in vitro (6).

 

Новодошлите в хомеопатията може да се чудят какво означава хомеопатичната фраза „минимална доза“. Хомеопатичното лекарство трябва да бъде само най-минималната доза, тъй като съдържа вътрешна енергия, освободена от многократни разреждания и сукусия при производството му. На практика става лечебна енергия. Така че само едно приложение, един първоначален стимул на симилимума обикновено са достатъчни, за да започне движението на жизнената сила към самото излекуване. Подобно на търкаляне на топка... след като първоначалното насърчаване е налице, не е необходима допълнителна помощ. И в даден момент се дава само едно лекарство, последвано от наблюдение от хомеопат. Стимулът само от една доза енергия, едно хомеопатично хапче или капка, обикновено е повече от достатъчен, за да насърчи жизнената сила да започне да лекува, но това разбира се зависи от тяхното здравословно състояние.

 

Тъй като хомеопатичните лекарства обикновено се доказват поотделно, те обикновено се предписват поотделно. Ако се приемат две или повече различни лекарства едновременно или се приема недоказано комбинирано лекарство, класическият хомеопат не може да установи кое от лекарствата е било активната съставка – положителна или отрицателна (и както при алопатичното лечение, някои хомеопатични лекарства се антидотират едно с друго).

 

Сега за тази перла...
Преди няколко години бях на идиличния гръцки остров Алонисос, в Северните Споради. Бях посещавала един от многото следдипломни курсове в Международната академия по класическа хомеопатия (7). Докато чаках заминаващият ми ферибот да акостира на доковете на Патитири, разбрах, че съм загубила перлена обица, докато прегръщах приятели за сбогом. Търсих навсякъде, и особено между околните тротоарни плочи, през последните няколко мига преди качване - но безуспешно.

Шест седмици по-късно отново бях на острова и тъй като обицата имаше сантиментална стойност, потърсих я отново - в цялата съща област - но уви, безуспешно. Нямаше я.

 

Следващата година отново ме върна в Алонисос. Почивах на почти празен плаж в Русум, късно, в един топъл неделен следобед. Тълпите за късния обяд се бяха разпръснали, шезлонгите бяха празни, а в далечния край на каменистия плаж имаше само шепа хора. Спуснах поглед от отблясъците на разбиващите се вълни, спрях, за да се възхищавам на множеството различни цветове, форми и размери от камъчета отстрани на моя шезлонг. Нещо необичайно сред бледите избелели от слънцето камъни привлече вниманието ми. Това перла ли беше? Наведох се и го вдигнах. Да, това наистина беше перла – светеща перлена обица – точно като тази, която загубих на доковете на Патитири миналата година.

 

Сигурна съм, че ще се съгласите, че шансът да се намери изгубена перла сред камъчетата на далечен плаж е изключително рядък, вероятно нещо като шанс, едно на милиард. По същия начин фактът, че сте отделили време да разгледате това кратко въведение в класическата хомеопатия, показва, че срещата ви също е рядко явление. Досега вече сте разбрали няколко от основните понятия и тъй като съдбата благоприятства смелите, сигурна съм, че ще искате да вземете още перлите на мъдростта в хомеопатията. В крайна сметка какво имате да губите?


Препратки


(1) Vithoulkas.com (2016). Positive Articles [Online]. Available from: https://www.vithoulkas.com/research/positive-articles?field_positive_research_author_value=&combine=&field_positive_research_journal_value=&field_positive_research_category_tid=93 [Accessed 1 December 2021].


(2) Mahesh, S. et al (2018). Embryonal Carcinoma with Immature Teratoma: A Homeopathic Case Report. Karger: Complementary Medicine Research [Online], 25(2):117-121. Available from:
https://www.karger.com/Article/Abstract/481819 [Accessed 1 December 2021].


(3) Avataq Cultural Institute - the Inuit cultural organization of Nunavik (Northern, Quebec, Canada). Traditional Medicine – Snow [Online]. Available from:
https://www.avataq.qc.ca/en/Nunavimmiuts/Traditional-Medicine/Medicinal-substances/Snow [Accessed 2 December 2021].


(4) Vithoulkas.com (2016). Levels of Health [Online]. Available from:
https://www.vithoulkas.com/learning-tools/books-gv/levels-health [Accessed 3 March 2022].


(5) Das S, et al (2012). Potential of the homeopathic remedy, Arnica Montana 30C, to reduce DNA damage in Escherichia coli exposed to ultraviolet irradiation through up-regulation of nucleotide excision repair genes. National Library of Medicine [Online], 10(3):337-46. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22409925/ [Accessed 28 October 2021].


(6) Mukherjee A, et al (2013). Thuja 30C ameliorates benzo(a)pyrene-induced DNA damage, stress and viability of perfused lung cells of mice in vitro. National Library of Medicine Homeopathic
[Online]. 11(6):397-404. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24299603/ [Accessed 28 October 2021].


(7) Vithoulkas.com (2016). Courses in Alonissos [Online]. Available from: https://www.vithoulkas.com/education/courses-alonissos [Accessed 1 December 2021].

Коментари