Публикация

AMBINOR за лечение в острия и рековалесцентен стадий на инфекциозните болести

AMBINOR за лечение в острия и рековалесцентен стадий на инфекциозните болести

Д-р Георги Попов, дм, проф. Камен Плочев, Клиника по инфекциозни болести, ВМА, София

 

Аргинин аспартатът е приложен за първи път в клиничната практика през 1965 г. от Duruy и Beayjat за лечение на физическа и психическа астения (1).

Аргининът като свободна аминокиселина служи в организма като съставна част на повечето протеини, а също така като прекурсор на няколко небелтъчни азот съдържащи компонента (креатин, полиамини). Нуждите от аргинин при човека се повишават при преболедуване от инфекциозни болести, травми, тежък стрес, интоксикации и др.

 

Самостоятелно или в комбинация с аспартат или други аминокиселини, повлиява имуногенезата по различни патофизиологични механизми, включващи повишена секреция на ендогенен хормон на растежа (hGH), индиректно участие в продукцията на АТФ, роля при синтеза на креатин като прекурсор в продукцията на азотен оксид (NO), клетъчната сигнализация, пролиферация и диференциация, вазодилатация, невротрансмисия (1,3).

Изводи от проучване - аргинин води до увеличена продукция на интерлевкин

При извършване на опити с лабораторни мишки е установено, че добавянето на аргинин води до увеличаване теглото на тимуса и пролиферация на тимоцитите, увеличена продукция на интерлевкин-2, CD4+, CD8+, CD25+ и NK клетките, повлиява забавения тип свръхчувствителност, увеличава митогенно индуцираната лимфоцитна пролиферация (4).

 

В допълнение аргининът има предпазваща роля в акумулирането на амоняк в органите и тъканите извън черния дроб. Той е основен метаболит вурейния цикъл, където се осъществява обезвреждане на токсичния за клетката амоняк в безвредната субстанция урея, която лесно може да се отдели чрез бъбреците (6). 

 

Азотният оксид, чиято продукция се регулира от аргинина, има и антимикробна функция, насочена срещу вътреклетъчните патогени и извънклетъчните паразити и бактерии (5).

амбинор срещу умора и стрес

Аргининът има антиоксидантни свойства, които се изразяват в намаляване на оксидативния стрес. Съчетаването на двете аминокиселини аргинин и аспартат в препарата Амбинор създава оптимален синхронизиран ефект при възстановяването след преболедуване от инфекциозни болести. Биохимичните, електрофизиологичните и психологичните компоненти на рековалесценцията се повлияват чрез:

  • Подобряване на сърдечносъдовата хемодинамика и нервно-мускулната възбудимост. Установява се подобрение на сърдечния индекс, намаление на мускулната възбудимост и повишaване на възбудимостта на n. ischiadicus;
  • Подобряване на максималната кислородна консумация (VO2max), която нараства с 10 до 40%;
  • Подобряване на биологичните отговори на неврона към различни регулаторни агенти (хормони, медиатори, простагландини, лекарства);
  • Възстановяване на депата на въглехидратите, като по този начин води до увеличаване на енергийния резерв. Ефикасно разпределя и поддържа постоянна концентрация на глюкоза в кръвта;
  • Ускоряване на процесите на оксидацията на свободните мастни киселини и оттам възможностите за енергийното им усвояване;
  • Общ анаболен ефект с повишаване на протеинемията;
  • Повлияване на метаболитната ацидоза чрез редуциране серумното ниво на млечната киселина;
  • Понижаване нивото на серумния амоняк с последица намаляване на мускулната умора и увеличаване на издръжливостта;
  • Понижаване на нивото на уреята и пикочната киселина;
  • Регулиране на циклите на съня, улесняване приемането на нова информация (ноотропно действие), инхибиране на нарушения в паметта.

Синергичен ефект на комбинацията от аргинин и аспарагин

В препарата Амбинор двете аминокиселини аргинин (неесенциална) и аспарагин (есенциална) имат индуциран синергичен метаболитен ефект. L-arginine действа основно върху намаление на млечнокиселинната продукция чрез инхибиране на гликолизата, докато L-aspartate увеличава оксидацията на свободните мастни киселини и понижава нивото на серумния амоняк. Аргининът може да се синтезира самостоятелно в човешкия организъм, но поради голямата потребност и участието му в много биохимични реакции, които са от съществено значение за нормалното функциониране на организма, тази аминокиселина се изразходва много бързо и затова трябва допълнително да бъде доставена с храната или под формата на хранителна добавка.

 

Двете допълнителни съставки в Амбинор – магнезий и витамин В6, освен че потенцират действието на аргинин аспартата, имат и своето благоприятно действие по време на реконвалесцентния период. Те повлияват един от основните симптоми при инфекциозните болести - астено-адинамичния, изразяващ се в обща отпадналост, болки по ставите и мускулите и умора като след усилена физическа работа. Той е резултат както на натрупването на токсини, така и на недостига на магнезий. Допълнително добавеният към Амбинор магнезий, който е есенциален за организма микроелемент, подпомага функцията на ЦНС (осигурява нормална нервно-мускулна проводимост и намалява освобождаването на стресовите хормони) и ССС (потиска възбудимостта и регулира помпената функция на сърцето).

 

Витамин В6 също е от изключително значение за правилното функциониране на нервно-мускулната, хормоналната, кръвотворната и имунната система. В допълнение витамин В6 е необходим за усвояването на магнезия, при което засилва ефектите на последния в организма.

Ползи от Амбинор при чернодрбони и онкологични заболявания

В заключение препаратът Амбинор е изключително важен за възстановяването след преболедуване от инфекциозни болести (съкращава продължителността на рековалесцентния период) поради двата си основни ефекта – енергетичен (повишава жизнения тонус, увеличава физическата и психическата издръжливост, повишава способността за концентрация) и детоксичен (ускорява отстраняването от организма на крайни токсични продукти на обмяната).

 

От друга страна, Амбинор може да се използва и при лечение на някои инфекциозни болести, протичащи с хиперамониемия (остра чернодробна недостатъчност и хепатална кома), получаващи се в хода на тежките форми на вирусни хепатити, лептоспироза, инфекциозна мононуклеоза и др.

 

Аргининът повлиява някои онкологични заболявания чрез предизвиканото от него разрастване на тимуса и производството на допълнително количество Т-лимфоцитни клетки. Препаратът Амбинор има много добра фармакокинетична характеристика: добра чревна резорбция след перорален прием, добро разпределение в тъканите (черен дроб, мозък, хипофиза, надбъбреци, мускули, тестиси), елиминира се главно чрез бъбреците. Ефективното действие на препарата започва 3-4 дни от началото на приложението му. Не се наблюдават нежелани лекарствени реакции.

 

БИБЛИОГРАФИЯ:

 

1.Burtscher M., F. Brunner, M. Faulhaber et al. The prolonged intake of L-arginine-L-aspartate reduces blood lactate accumulation and oxygen consumption during submaximal exercise. Journal of Sports Science and Medicine 4, 314-322, 2005.

2.Knechtle B., A. Bosch. The influence of arginine supplementation on performance and metabolism in athletes. International SportMed Journal 9: 1, 22-31, 2008.

3.Müllner N, Lázár A, Hrabák A. Enhanced utilization and altered metabolism of arginine in inflammatory macrophages caused by raised nitric oxide synthesis. Int J Biochem Cell Biol; 34: 1080-1090, 2002.

4.Nieves C., Jr, Bobbi Langkamp-Henken. Arginine and immunity: a unique perspective Biomed icine and Pharmacotherapy 56 (2002) 471–482.

5.Sales R.P., C. C. Miné, A. D. Franco et al. Effects of the acute arginine aspartate supplement on the muscular fatigue in trained volunteers. Rev Bras Med Esporte 11: 6, 2005.

6.Stefen J., Kirk M.B., Barbul A. Role of Arginine in Trauma, Sepsis, and Immunity JPEN J Parenter Enteral NutrSeptember 199014:226S-229S.

" }-->

Коментари

Изключително ценна информация от проучването на д-р Попов и проф.Плочев за Аmbinora  прилаган в острия и възстановителен период  на инфекциознитe заболявания.