Публикация

ДОЦ. Д-Р КРУМ КАЦАРОВ - ЛЕКАР НА 2014 г.

НАЧАЛНИКЪТ НА КЛИНИКАТА ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ХЕПАТОЛОГИЯ НА ВОЕННО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ ЩЕ ПОЛУЧИ АВТОРИТЕТНИЯ ПРИЗ НА БЛС СЛЕД БРОЕНИ МИНУТИ НА ЦЕРЕМОНИЯ ВЪВ ВОЕННИЯ КЛУБ В СОФИЯ


Абсолютен доайен в терапевтично-диагностичните ендоскопски процедури на заболяванията на гастроинтестиналния тракт и хепатобилиарната систма!

Роден е в Благоевград през 1957 г.
Започва кариерата си от асистент, в момента е един от водещите специалисти в областта на гастроитестиналната ендоскопия в страната. Специализирал е в Университета „Гьоте” във Франкфут, в Холандия, „Чернодробна трансплантация” в Есен, Германия, в Амстердам, в Токио, в Кушен, Париж и Сан Антонио в Съединените щати.
Научната степен „Доктор на медицинските науки” придобива след защита на тема: „Усложнения при чернодробна трансплантация – диагноза и лечение” – 2014 г.
До момента има 142 публикации, участие в 7 книги и монографии. Втори мандат е Председател на Българското дружество по гастроентерология, секретар на Българската Асоциация на Хирурзи, Гастроентеролози и Онколози, а от 2011 г. е член на Борда на Българското трансплантологично дружество. Участва в дейността на Комисията по трансплантация на органи, тъкани и клетки. Член е на две престижни европейски организации. Бил е организатор и ко-директор от българска страна на два международни ендоскопски курса. Организатор е на 4 локални ендоскопски курса с демонстрации на живо, като част от международна програмата за обучение. През лятото един от тези курсове беше излъчен чрез „Лайф” от НДК и участниците наблюдаваха на живо демонстрация на ендоскопско поставяне на пластична саморазширяваща се протеза в екстрахепаталните жлъчни пътища. Показано беше и отстраняване на туморни разсейки на черен дроб. Вкарва се специална игла, през която протича високочестотен ток. На монитор се вижда точно докъде трябва да стигне и когато иглата е в метастазите, токът ги изгаря. Техниката изисква изключителна прецизност, но резултатът е мигновен - ракът е отстранен, а пациентът е на крак след 30 минути. Ендоскопската работа на доц. Кацаров може да се групира в следните направления;
- Интервенционални ендоскопски процедури при заболявания на хепатобилиарната система. Интерес представлява и приложения, съвместно с Клиниката по урология на ВМА за първи път в страната, метод за екстракорпорална литотрипсия. Лечението на малигнените стриктури на жлъчните пътища с протезиране е друго поле, в което доц. Кацаров има опит, както и ендоскопското лечение на ятрогенните лезии на холедоха. Интервенционални ендоскопски процедури при малигнени процеси на панкреаса и хроничен панкреатит, както и лечение на ятрогенни лезии на хранопровода – са другите насоки, в които работи.

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Гастроентерология Хепатология

Коментари

Доц. Кацаров наистина заслужава наградата. Скромен и всеотдаен към пациетите!