Публикация

До 2020 г. употребата на методи базирани на свободно циркулиращи туморни клетки ще се увеличи петкратно

В глобален мащаб пазарът на методи базирани на свободно циркулиращите туморни клетки се очаква да достигне над два милиарда долара!


Циркулиращите туморни клетки се откриват в кръвообращението на пациентите дори и след отстраняване на първичното туморно образование и могат да бъдат предпоставка за развитието на метастатизи, и прогресия на заболяването. В повечето случаи тази клетки мутират и придобиват различни свойства от първичния тумор, което води до резистентност на туморните клетки към класическото лечение. Вземайки предвид тежките странични ефекти от химиотерапията от особено значение е лечението да бъде ефективно и надеждно управлявано. Основната цел е да се постигнат най-добри резултати при минимално натоварване организма на пациента. Нарастващият брой на пациентите с диагноза рак през последните двадесет години повишава нуждата от ефективно лечение и динамично проследяване на резултатите от химиотерапията. Според прогнози на специалистите именно циркулиращите туморни клетки ще се явят решение на този належал проблем.

Основните подходи на учените са базирани на оценяване броя на циркулиращите туморни клетки и чувствителността им към различни медикаменти, като по този начин се проследява ефективността на терапията и намирането на т.н. персонално лечение за всеки пациент. В глобален мащаб пазарът на методи базирани на свободно циркулиращите туморни клетки се очаква да достигне над два милиарда долара, данни от проучване на GrandViewResearcInc. Все повече общественото внимание е насочено към този метод.

В България на разположение на лекари и пациенти е метод,разработен и валидиран в Германия от DR. PachmannLaboratory – приложен при повече от 10 000 пациента от Европа и Азия. Изследването оценява броя и химиочувствителността на циркулиращите туморните клетки в кръвта на пациента. По този начин Майнтрак се явява една иновативна технология за избор на най-добър медикамент, проследяване ефективността на терапията, както и състоянието на пациентите в ремисия или по време на поддържаща терапия. Изключителен представител за България на Майтрак е НМ Дженомикс ООД.

Коментари