Публикация

Рак на гърдата - статистика

Ракът на гърдата е на първо място по честота на онкологична заболеваемост при жените и представлява 27.3 % от всички злокачествени заболявания при тях.


Българският национален раков регистър докладва следните данни в изданието си „Заболяемост от рак в България, 2011”:

  • През 2011 г. в страната са регистрирани 3885 нови случаи на рак на гърдата, а 1284 жени са починали.
  • Всяка година заболяемостта от рак на гърдата се увеличава средно с 1.8%. (фиг. 1.)
  • Заболяемостта от рак на млечната жлеза се увеличава с напредване на възрастта на пациентите след 35 години и достига своя пик при 60-64 годишните (фиг. 2.).
  • Морфологично доказани са 97% от случаите и при мнозинството от тях е диагностициран дуктален карцином (70%), следван от лобуларен (12%). Сред редките морфологични видове са тубуларен аденокарцином, медуларен карцином, крибриформен карцином, Болест на Пейджет и др.
  • Около 3/4 от пациентите (71.2%) се диагностицират в начален (първи и втори) стадий на заболяването. При 26% то е в трети и четвърти стадий, при останалите – стадият е неуточнен (фиг. 3.) .
  • Стандартизираната заболяемост от рак на млечната жлеза в България е по-ниска от средната за Европа. Прогнозните данни за 2012 г. (http://eco.iarc.fr/EUCAN/) показват заболяемост за България 76.3 на 100 000 жени, при средна за Европа – 94.2 на 100 000 жени. Въпреки това стандартизираната смъртност от рак на млечната жлеза в България е по-висока от средната за Европа – 24.1 и 23.1 на 100 000 жени, съответно.
  • Относителната петгодишна преживяемост от рак на млечната жлеза в България е 71.7%. Тя е по-ниска от средната за Европа, където е 81.8%.

Неблагоприятните статистически данни за страната ни (висок процент на късните диагнози, висока смъртност и ниска петгодишна преживяемост) идват да покажат важността на профилактичните изследвания и ранното диагностициране на рака на гърдата. В зависимост от това на кой етап се установи болестта, методите за лечение са различни, като ранното диагностициране на рака увеличава многократно шансовете за пълно излекуване. В ранните си стадии, обаче, злокачествените заболявания рядко имат изявени предупредителни знаци. Първите промени и симптоми, които жените могат да отчетат включват бучка или деформация на гърдата си, бучка в областта на подмишницата, изтичане на секрет от зърното на гърдата, деформация на зърното, промени в цвета и вида на кожата на гърдата.

За съжаление първите признаци при възникване на рак на гърдата най-често остават незабелязани. Ето защо е необходимо жените да следват препоръките за скрининг на рак на гърдата. Те включват регулярни профилактични прегледи, редовни самостоятелни прегледи, консултации относно употреба на контрацпетиви при наличие на фамилна обременености и преди решение за козметична корекция на гърдите. Възможността жената да развие рак на гърдата и яйчниците по време на живота си се увеличава значително, ако тя унаследи от своя родител мутация в BRCA 1 & 2 гените. НМ Дженомикс предлага вече и в България генетичен тест за пациенти с фамилна предразположеност или за пациенти, които искат да знаят дали са носители на мутация в тези два гена.

Фиг. 1. Стандартизирана заболеваемост и смъртност (световен стандарт на 100 000) от рак на гърдата при жените

Фиг. 2. Възрастово-специфична заболяемост от рак на гърдата при жените в България,

2011 г.

Фиг. 3. Стадийно разпределение (%) на новодиагностицираните случаи с рак на млечната жлеза при жените, 2011 г.

" }-->
Акушерство и гинекология Вътрешни болести Медицинска генетика и ембриология Образна диагностика Хирургия Тумор Онкология Тумор лечение Рак на гърдата рак на яйчниците мутации диагноза Профилактични прегледи бучка заболеваемост диагностициране рак на млечната жлеза аденокарцином злокачествени образувания фамилна обремененост генетичен тест BRCA раков регистър дуктален карцином лобуларен карцином болест на Пейджет деформация на гърдата скрининг на рак на гърдата

Коментари