Публикация

Лабораторна диагностика на Лаймската болест

Лаймската болест е инфекциозно заболяване, причинено от ухапване от кърлеж, инфектиран с бактерия Borrelia burgdorferi.


Проучването на антигенните разлики между щамовете изолирани в Америка и Европа, позволява разпознаване на участието на бактерии от три генотипни вида в човешката патология, които съставят комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato: Borrelia burgdorferi sensu stricto (включва всички изолирани в Северна Америка щамове, B. garinii и B. afzelii. В Европа се срещат и трите генотипа , но преобладава B. garinii и B. Afzelii.

Диагнозата Лаймската болест често се поставя чрез клиничното разпознаване на т. нар. „мигриращ еритем“ през първия етап на инфекцията и информацията за ухапване от кърлеж дадена от пациента. В голяма част от случаите , обаче, се налага извършването на редица изследвания, които да потвърдят или отхвърлят диагнозата с по-голяма точност. Лабораторното диагностициране на Лайската болест може да се извърши чрез:
• Директна микроскопия, чрез наблюдение на спирохетите
• Бактериални култури
• Молекулярни методи
• Серологични реакции, отразяващи имунния отговор срещу спирохетите
• Тестът за Лимфобластна трансформация (LTT)

Директната микроскопия е често използван метод за откриване на видовете Borrelia, причиняващи Рекурентна треска. (B. recurrentis, B. hispanica, B. caucasica).

Borrelia burgdorferi може да се види на тъканен материал след оцветяване чрез сребърно импрегниране. Бактериалните култури са трудоемки и скъпи, често са зависими от компетентността на лабораторията.
Материалът, който се изследва може да бъде кръв, кожа, ликвор, синовиална течност или дори кърлежа, причинил ухапването.
Най-често използваната среда за културата е средата BSK II (Barbour- Stoenner-Kelly), с инкубация при 30-33°C, като положителният резултат се следи на микроскопи с тъмен фон, поне 4-6 седмици. Повече информация на http://www.synevo.bg/%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%8...

Коментари