Проучвания на чревната кампилобактериоза при деца
д-р Валери Велев, дм
д-р Валери Велев, дм
Лекар
Проучвания на чревната кампилобактериоза при деца

Проучвания на чревната кампилобактериоза при деца

Целта на настоящото проучване е да се установи честотата на кампилобактериозата за оп- ределен период, да се проучи клиничната ù характеристика и да бъдат предложени адекватни подхо- ди за етиологично лечение.

.

Прикачени файлове

Проучвания на чревната кампилобакт...

Мнения