Публикация

Защо диабетът може да удари очите?

Уврежданията на ретината са свързани с промяна на най-фините кръвоносни съдове


Захарният диабет има 2 вида усложнения - остри и хронични. Острите включват диабетната кетоацидоза, хиперосмоларните некетогенни състояния и хипогликемията. С подобрения гликемичен контрол и реанимационни грижи острите усложнения намаляват и са много по-рядко фатални отпреди.

За в бъдеще ще преобладават хроничните усложнения,които най-общо се разделят на 2 групи - макросъдови и микросъдови.

Макросъдовите усложнения представляват увреждания на по-големите съдове, включително тези на сърцето, мозъка и крайниците, по типа на ускорена и усложнена атеросклероза. Те 

могат да доведат до инфаркти, инсулти, ампутации 

и др. Микросъдовите усложнения засягат предимно очита (най-често диабетна ретинопатия), бъбреците (диабетна нефропатия) и нервната система в целия организъм (диабетна невропатия).

Диабетната ретинопатия е най-характерното усложнение на диабета в очите, макар че и проблеми като катаракта, глаукома, макуларна дегенерация, отлепване на ретината и др. са по-чести при това заболяване. 

Уврежданията на ретината са свързани с промяна на най-фините кръвоносни съдове, при което те могат да се запушат от тромби и промени в стената им, а това от своя страна да доведе до кръвоизливи и образуване на нови съдове, които обаче са непълноценни и също могат да доведат до кръвоизливи. По-нататък могат да последват кръвоизливи в стъкровидното тяло, отлепване на ретината, намаление и загуба на зрението.

За недопускане, забавяне и ограничаване на тези промени в очите от много голямо значение е поддържането на оптимални нива на кръвната захар и на артералното налягяне, като целите на контрола им са съобразени с общото състояние на конкретния пациент.

Много важно е очите да бъдат преглеждани от офталмолог 

редовно от петата година след диагностицирането на захарния диабет тип 1 и веднага при диагностициране на захарен диабет тип 2. Възможностите на клиничния преглед за установяване на промените в ретиналните съдове се повишават с изследването флуоресцеинова ангиография (цветна снимка). 

Основен метод за предотвраняване на усложненията на диабета в ретината е лечението с лазер. Използват се и лекарства срещу съдовия ендотелен рестежен фактор.

" }-->

Коментари