Публикация

Сборник доклади под редакцията на чл.кор. проф. Ив. Миланов, д.м.н.

Втора Национална конференция по клинична електромиография и евокирани потенциали, 03-04 окт.2014г., Велинград

 

„Значимост на мозъчно-стволовите слухови евокирани потенциали при пациенти с туморни, съдови, възпалителни, дегенеративни, травматични и др. неврологични заболявания“, д-р Ал. Шмаров, д.м., д-р Д. Цакова.

 

Прикачени файлове

2 EMG and EP.pdf
2014 Здравен навигатор.pdf

Коментари