Публикация

Представяне на пациент с артерио-венозна фистула

Представяне на пациент с ятрогенно причинена, пост нефректомия в дясно, артерио-венозна фистулa между дясна бъбречна артерия и долна празна вена.


Артерио–венозната фистула е комуникация между съд с високо налягане, артерия и съд с ниско налягане, вена, без преминаване през капилярната ситема, която редуцира налягането и осъществява контакта на кръвта с тъканите и газовия и метаболитен обмен.

Патологични фистули са описани при периферно-съдови, мозъчни и белодробни локализации. Най-често хирургично създадени артерио-венозни фистули се използват за съдов достъп при хемодиализа.

Наличието на фистула повишава патологично налягането във венозната част, която по принцип е с ниско налягане, с всичките последствия от това. Нарушава се храненето на тъканите в зоните, които се кръвоснабдяват от артерията.

Цялата презентация може да видите в прикачения файл.

Автори: 

Д-р Красимир МАРИНОВ, МБАЛ Троян

Доц. Иво ПЕТРОВ, СИТИ Клиник

Прикачени файлове

Dr Marinov Presentation-T.pdf

Коментари