Публикация

Нов брой на сп. "Превантивна медицина"

Представеният в този брой проект за повишаване информираността за ваксинация срещу грип е директен отговор на все по-активната и широкомащабна пропаганда, разгръщана в страната срещу ваксинацията


Скъпи колеги и съмишленици, Настъпи времето за поредния брой на любимото ни списание да поеме към тръпнещите в очакване ръце на читателите. Макар да оставаме верни на традициите, заложени в първите броеве на списанието, сега слагаме акцент върху радиационната безопасност. Оценката в рамките на радиационния риск предлага възможност за по-широка публика да се запознае с елементите на този невидим убиец. Разработеният модел за радиацион- но поражение осигурява информация относно възмож- ностите за превенция на радиационна травма с тетра- молибдат. 

Осигурена е възможността да се запознаем с принципите на радиационна обработка на храни – един от основните методи за поддържане на безопасността на хранителните продукти. С този брой продължава рубриката „Отговори на редактора” в която ще се отговаря на зададени по интернет или по поща въпроси, които представляват интерес за всички нас. Представеният в този брой проект за повишаване информираността за ваксинация срещу грип е директен отговор на все по-активната и широкомащабна пропаганда, разгръщана в страната срещу ваксинацията. Внесеното в парламента предложение за отмяна на задъл- жителните ваксини е поредния опит на антиваксиналните движения да минират постигна- тото от поколенията досега. Не е нужно да напомням какво ни очаква след няколко години, ако тези фалшиви трабадури на свободния избор успеят, защото статистиките не лъжат. Говоря за истинските статистики, а не за памфлетоподобните извадки с които е пълно виртуалното пространство. И като капак на всичко, отново е време за оптимизация на длъжностните разписания. От- ново е време за организационно преструктуриране. Всички ние живеем в свят, погълнат от стрес. Отвсякъде ни атакуват журналисти, набедени експерти помпозно чертаят апокалиптични сценарии, а псевдопророци и сатанински секти ловят заблудени души. Защото не желаят народът да бъде богат, информиран и свободен. Новия далекоизточен респира- торен синдром, заболяване, което в момента се разпространява в ЮИ Азия, вече поставя здравеоопазването на изпитание в тези страни Но както вече казах – статистиката не лъже. Историята не лъже. Всеки който посегне на профилактиката и пренебрегне принципите на превенция ще жъне бури. Неизменно. 

Новият брой можете да намерите на сайта на Българското Сдружение по Превантивна Медицина

Коментари