Публикация

Пета градска болница се сдоби с 8 нови апарата за хемодиализа

Отделение по хемодиализа


„Пета МБАЛ – София” ЕАД се сдоби с осем нови хемодиализни апарата, закупени от Столична община на стойност 320 хил. лева, така цялата апаратура на отделението по хемодиализа в лечебното заведение е напълно обновена.

Водоочисващата системата за обратна осмоза Aqua B Plus е първата от новата генерация на територията на гр. София, инсталирана в „Пета МБАЛ – София” ЕАД.

Системата за обратна осмоза е напълно автоматизирана, създадена за производство на високо дейонизирана вода (пермат) за диализа, с уникална система за пестене на вода.

Тя извършва автоматично дезинфекция и е пригодена за свързване с информационната система на болницата.

Коментари