Публикация

Неотложни състояния в онкологията

Ако не се предвидят, бързо диагностицират и ефективно лекуват, те могат да доведат до внезапна смърт на болния


Панайот КуртевГалина Куртева, Емилия Райчева

Неотложните състояния в онкологията могат да бъдат дефинирани като остро, животозастрашаващо състояние, свързано непосредствено с туморната лезия или косвено от провежданото лечение. Ако не се предвидят, бързо диагностицират и ефективно лекуват, те могат да доведат до внезапна смърт на болния. Още повече, че болният от рак пациент не е застрахован от други усложнения от общ медицински характер. В диференциалната диагноза трябва да влязат в съображения и други неонкологични усложнения.

Неотложните състояния в онкологията произтичат и от факта, че туморният процес инвазира съседни структури и органи непосредствено или чрез метастатичния процес, който може да предизвика тромбози, хеморагии, обструкции на съдове, жлъчни протоци или кухинни органи, промяна на паренхима на органите, инфилтрация на серозни мембрани с последващи изливи или абнормална продукция на хормони или клетъчни продукти, предизвикващи нарушаване на метаболизма и органна недостатъчност. Директната токсичност на терапевтичните процедури, като лъче- и химиотерапия също може да доведе до намаляване на защитните сили на организма, а оттук да провокира такова състояние.

Веднъж настъпило, активното лечебно поведение трябва да се дирижира от обратимостта на процеса, вероятността от продължителност на живот и възможност за лечение на основния процес, и да се предложи ефективно палиативно лечение.

Фактори, влияещи върху избора на лечебен подход спрямо пациенти в неотложно състояние, са:

  • Продължителност и скорост на прогресия на симптомите
  • Анамнезата на болния с рак

       Вид на рака

      Стадий на заболяването

      Прогноза

     Недиагностициран рак

  • Лечебни възможности

   Лечение на острото състояние на фона на раковото заболяване

   Лечебна или палиативна намеса

   Ефикасност на наличните лечебни възможности

   Токсичност на терапията

  • Общо състояние на болния

        Пърформанс статус

        Хранителен статус

        Коморбидно състояние

        Възраст

  • Настоящо и в перспектива качество на живот на болния

        С лечение

        Без лечение

  • Мнение на пациента и семейството му

     Болните с рак са с увредено имунокомпетентно състояние. Усложненията, свързани с основното      заболяване, са с висока коморбидност и смъртност. Ето защо преценката за спешна интервенция  зависи от следните фактори.

  • Същност на проблема
  • Какво трябва да бъде хирургичното лечение, за да има ефект
  • Съществуват ли други по-малко инвазивни процедури, които да имат същият ефект на оперативната интервенция?

   Обща част

      Най-често срещаните симптоми са:

      Болка

      Задух

     Гадене и повръщане

     Диария

    Обстипация

    Абдоминална дистензия

   Жълтеница

   Унесеност и намален резултат по скалата за кома на Глазгоу

   Колапс и слабост

   Гърчове

  Фебрилитет

  Кървене

  Хематурия

  Терминален пациент в дистрес

Книгата може да бъде намерена в библиотеката на СБАЛ по Онкология в София.

Коментари