Публикация

Излезе списък на монографии за осмото издание на Европейската фармакопея

Вижте датите за влизане в сила на текстовете на осмото издание


Излезе списък с наименованията на монографии за вещества и препарати за хуманната медицина, включени в осмото издание (8.0–8.8) на Европейската фармакопея. Със Заповед на министъра на здравеопазването № РД-28-114/30.04.2013 г. и нейните изменения се определя действащата фармакопея, датите за влизане в сила на текстовете на осмото издание и публикуването на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Вижте списъка и графика за публикуване и влизане в сила на 8-то издание на Европейската фармакопея в прикачените по-долу файлове.

Прикачени файлове

Осмо издание на Европейската фарма...
График

Коментари