Публикация

Първите два часа са решаващи при инсулт


Проф. Пепа Стаменова, невролог, ръководител на Неврологичната клиника в ИСУЛ, за рисковите фактори и лечението на инсулта:

 

Проф. Стаменова, рязката промяна в температурите увеличава ли опасността от инсулт?
Големите температурни амплитуди, особено по посока на рязко застудяване, влияят повече на сърцето и на опасността от инфаркти, а увеличение на инсултите по принцип наблюдаваме на границите между сезоните.

 

Извън природните влияния кой е най-големият рисков фактор за развитието на инсулт?
В основната група рискови фактори са дислипидемията (б.р. - висок „лош” холестерол, нисък „добър” и високи триглицериди), високото кръвно налягане, диабетът, както и някои сърдечни заболявания. Сериозни рискови фактори са и тютюнопушенето, прекомерната употреба на алкохол, обездвижването и затлъстяването. Стресът също оказва значително влияние.

 

Организмът сигнализира ли с нещо, преди човек да получи инсулт?
При много от пациентите преди исхемичен инсулт (мозъчен инфаркт) се получават т.нар. преходни нарушения на мозъчното кръвообращение. Това са обратими състояния, при които признаците са подобни на инсулта, но преминават за около 24 часа. Става въпрос за едностранна слабост на ръка и крак, нарушения в говора, парези по лицето, понякога проблеми с ориентацията и обърканост, световъртеж. Затова при такива признаци човек винаги трябва да потърси лекарска помощ и да се направят сериозни изследвания: захар, профил на холестерола, контрол на кръвното налягане, доплерово изследване на магистралните кръвоносни съдове на мозъка, ЕКГ и ехокардиографско изследване. След това всички установени промени в изследваните показатели трябва да се лекуват навреме!

 

А навреме ли постъпват в болницата пациентите с инсулт?
Много е различно. Някои пациенти веднага викат спешната помощ и бързо постъпват в специализиран неврологичен център, а други първо се обръщат към първичната помощ, чакат личния лекар или викат близките си. А навременното постъпване във високоспециализирано заведение понякога е решаващо за изхода от заболяването. Ако болният е на подходяща възраст, ако няма други тежки допълнителни увреждания и постъпи до два часа от началото на исхемичния инсулт, може да бъде направено тромболитично лечение – разбиване на тромба, който запушва артерията, и така да се избегнат трайните увреждания.

 

Защо това модерно лечение все още се прилага при малко хора, а при инфарктите сякаш повече пациенти се лекуват чрез бързо възстановяване на проходимостта на артериите?
Дори в по-напредналите държави с тромболиза се лекуват между 2 и 4 на сто от исхемичните инсулти. А у нас - значително по-малко. Основната причина за това е, че мозъкът е много по-чувствителен към липсата на кислород в сравнение със сърцето. Затова до 2–3 часа след инсулта трябва да започне вливане на веществото, което стопява тромба. Преди това се правят скенер и други задължителни изследвания, за да се прецени дали пациентът е подходящ за процедурата. Ако не са спазени всички изисквания, има риск да се получи кръвоизлив в мозъка.

 

„Подмладяват” ли се инсултите?
За съжаление все повече млади хора са засегнати от заболяването. Причините са, че малко хора обръщат своевременно внимание на рисковите фактори. А у нас са много младите хора с хипертония, висок холестерол, наднормено тегло, стрес.

 

След инсулт какъв е шансът човек да се възстанови максимално?
Това зависи от много фактори: в коя област на мозъка е увреждането, възрастта, придружаващите заболявания, какво е било първоначалното болнично лечение и разбира се, много е важна рехабилитацията. Затова приветствам идеята за разширяване на възможностите за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в специализирани заведения.

Коментари