Публикация

Съвременни възможности за предпазване от пневмококова болест при възрастни лица с Prevenar13

Ефективната защита от пневмококова болест изисква мониториране на променящата се епидемиология на серотиповете пневмококи, причиняващи инвазивна пневмококова болест ( ИПЗ) и подобряване на ваксиналното покритие


Галев А.,дм, Е. Пенков, НПЦВЕХ-ВМА- София 

Поставихме си за цел да направим кратък обзор на възможностите за предпазване на възрастни хора от пневмококова болест. Разглеждаме характеристиките и покритието на различните предлагани на пазара ваксини – полизахаридни и конюгирани, като обърнахме по-особено внимание на Prevenar 13 (РСV13) като последно поколение конюгирана ваксина при използване за сравнение на златен стандарт първата пневмококова ваксина Pneumo 23 (РРV23). 

С включването на РСV13 като възможност за ваксиниране на възрастни лица се постигат няколко цели: подобрява се покритието на циркулиращите серотипове пневмококи, включително полирезистентни (6А) серотипове, предизвиква по-силен имунен отговор, активиращ, както В- така и Т-клетките и стимулира имунната памет, не се налага реваксинация за по-продължителен период от време поради по-дълго траещия имунитет. 

Ефективната защита от пневмококова болест изисква мониториране на променящата се епидемиология на серотиповете пневмококи, причиняващи инвазивна пневмококова болест ( ИПЗ) и подобряване на ваксиналното покритие. 

Цялата статия можете да прочетете ТУК

Contemporary capabilities for invasive pneumococcal disease prevantion in elderly with Prevenar 13 

Galev A. PhD, E. Penkov, SCMEH – MMA

We present a short review of the opportunities to protect elderly against invasive pneumococcal disease.  We review the different available vaccines coverage and performance especially the ones of Prevenar 13 (РСV13) as the latest conjugate vaccine using the fi rst pneumococcal vaccine Pneumo 23 (РРV23) as a gold standard. 

By including РСV13 as a vaccine for elderly several goals are achieved: improving circulating serotypes pneumococci coverage, including resistant serotypes as 6A; stimulating stronger immune response, activating B-cells as well as T-cells and improving immune memory; there is no need of vaccine buster dose for a longer period of time.

The effective protection against IPD requires changing serotypes epidemiology monitoring and improved vaccines coverage. 

To read the entire article, click here

Коментари