Публикация

Тематичен курс: "Неясно фебрилно състояние"

Неясно фебрилно състояние, Тематичен курс за лекари, 24 – 28 октомври 2016, София, България


Организатор на курса: Клиника по инфекциозни болести, ВМА-София.

Предмет на курса: Неясните фебрилни състояния (НФС) са често срещано явление в лекарската практика. Въпросното състояние попада основно в полето на действие на инфекционистите. Въпреки това НФС са обект на работа и на специалистите от други медицински специалности като онкология, ревматология, пулмология, кардиология и др. Трудностите при диагностиката и търсенето на етиологичния причинител правят този медицински проблем особено интересен и предизвикателен за всеки практикуващ лекар. Ето защо подобряването на познанията и уменията относно неясните фебрилни състояния биха били от особена полза за всеки лекар (специализант, докторант или специалист) както от системата на МО, така и извън системата на МО (националната здравна мрежа).

Място на провеждане: Клиника по инфекциозни болести, ВМА-София (1606 София, ул. Св. Георги Софийски № 3).

Таргет на курса (целева група): до 12 лекари (специалисти, докторанти или специализанти).

Регистрационна процедура: Регистрацията за курса е до 20 юли 2016г. Повече информация на следните линкове:

Ø  http://www.vma.bg/docdl.php?id=334

Ø  http://www.vma.bg/docdl.php?id=336

Програма на курса:

 • Фебрилен синдром
 • Температура и терморегулация
 • Видове неясно фебрилно състояние
 • Етиологични причини за НФС
 • Клинико-лабораторни изследвания при НФС
 • Образни и инвазивни изследвания при НФС
 • Протоколи за действие при НФС
 • Терапевтични принципи при НФС
 • Проследяване и прогноза при НФС
 • Нозокомиално НФС
 • Неясно фебрилно състояние при имунен дефицит
 • HIV-свързано НФС
 • Неясно фебрилно състояние при възрастни
 • Неясно фебрилно състояние при деца

Лектори (преподаватели):

 • проф. д-р Камен Плочев, д.м.н. – Ръководител на курса
 • доц. д-р Георги Попов, д.м.
 • доц. д-р Райничка Михайлова-Гарнизова, д.м.
 • ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м. – Научен координатор на курса (E-mail: dr.baymakova@vma.bg)

" }-->

Прикачени файлове

FUO Postgraduate Education Course ...

Коментари