Публикация

Лечение с Растежни Фактори

В този доклад ще представим нашия опит в приложението на растежните фактори при остри травми и хронични заболявания на опорнодвигателния апарат, на базата на 6 годищен опит с над 1000 пациента и над 2000 апликации.Растежните фактори са естествени молекули способни да стимулират клетъчния растеж, пролиферация, диференциация и зарастване на тъканите. Обикновено това е протеин или стероиден хормон.Примери за това са цитокини и хормони, които се свързват към специфични рецептори на повърхността на таргетните клетки
Освобождаването на растежните фактори става ендогенно при травма, микрофрактуриране, абразия на тъканите или екзогенно, при специфични манипулации (PRP, ACP, SCP).
От Април месец 2010г. прилагаме лечението с растежни фактори на фирмата Arthrex (ACP), като от Септември месец 2011г. прилагаме стандартна схема на лечение, която не сме я променили до днес.

Autologous Conditioned Plasma (ACP), в основата си е плазма, добита чрез еднократно центрофугиране на периферна кръв за 5 минути при 1500 оборота.В отделената кръвна плазма остават тромбоцитите, растежни фактори, протеини и електролити, с неколкократно повишена концентрация. 

               -Трансформиращ растежен фактор бета 4 пъти по-голяма концетрация

               -Тромбоцитен растежен фактор 25 пъти по-голяма концетрация

               - Инсулиноподобен растежен фактор, Съдово ендотелен растежен фактор 11 пъти по-голяма концетрация

               -Фибробластен растежен фактор 5 пъти по-голяма концетрация

               -Съединително тъканен растежен фактор 6 пъти по-голяма концетрация


Целта, която си поставяме е биофизичното лечение на голяма част от срещащите се битови и спортни травми, по-бързото възстановяване и влиане в активна спортна дейност, подобряване живота на възрастното население.

През този период през центъра са преминали над 1000 пациенти, като сме направили над 2000 апликации, като броя мъже спрямо жени е приблизително равен, възрастовата граница е от 8 до 93 години.


Приложението на ACP при остри травми, като мускулни травми от директен удар, мускулни разстежения, мускулни разкъсвания, сухожилни растежения, ставни навяхвания и т.н, оказва изключително благоприятен ефект, свързвано с бързо намаляване на отока и болка, с това по-бързото възстановяване и неколкократно съкращаване на оздравителния процес.

Целта ние да започнем лечението максимално бързо след настъпването на травмата, за да засилим ефекта на ендогенно отделените растежни фактори.

След поставяне на първата инжекция, се наблюдава след 4 дена рязко подобряване на състоянието, спадане на отока и намаляване на болката.  Втората апликация я поставяме между 6-8 ден. При необходимост след 6-8 дена поставяме трета.

Прилагането на ACP, е добър избор при стави с дегенеративни изменения, които по една или друга причина не са подходящи за ендопротезиране, както и в началните стадии на дегенерацията, особено при хондропатии I, II и III степен.
Също така оказва благоприятно влияние върху други хронични увреждания, като инсерционити, тенопатии, периатрити и останалите болести на пренапрежението, като тук апликациите може да варират според състоянието като се прилагат минимум 4 инжекции през определен период от време.

Противопоказанията при този метод са изключително малко, според литературата за абсолютни противопоказания дават, активен инфекциозен процес, злокачествени заболявания и метастази, а като относителен, ниска концентрация на тромбоцити.

Като страничен ефект от инжекциите се наблюдава болка и оток на мястото на приложението, наподобяващ остър възпалителен процес, който за 2-3 дена стихва.

От така посочените резултати направихме следните анализи, че прилагането на
растежните фактори е метод на избор за физиологично и биосъобразно лечение
през 21 век, при което противопоказнията и страничните реакции ненаподобяват
на нито едно фармацевтично производство.
Особено сме доволни от прилагането на разстежни ф-ри в детската и подрастваща
възраст при деца занимаващи се активно със спорт и липса на избор на лечение.
Резултатите ни правят оптимисти във високото спортно майсторство за бързо
възстановяване и връщане към тежки физически натоварвания след остри травми,
като времето за възстановяване се съкращава около 30-50 процента." }-->

Коментари