Публикация

Дисертационен труд в БГ: бърза и лесна справка (кой, какво, къде)

НАЦИД (Национален център за информация и документация)


Как можем да проверим кой български учен (лице заемащо академична длъжност) какъв точно дисертационен труд е защитил, кога е станало това и в коя научна област? Тази информация е вече напълно свободно достъпна на сайта на НАЦИД (Национален център за информация и документация). НАЦИД е националната институция, която съхранява и поддържа информацията за всички защитени дисертационни трудове в Република България, както и кратка информация за заетите академични длъжности от българските изследователи. Как на практика да направим справка за даден учен? Посещаваме сайта на НАЦИД, отиваме на секция „Бази данни” и избираме подменю „Академични длъжности и дисертации”, там в полето „Въведете име(на)” изписваме имената на търсеното лице, след което стартираме синия бутон „ТЪРСИ”. Това е най-бързия, сигурен и лесен начин да проверим кой учен какъв дисертационен труд е защитил.

Повече за НАЦИД (Национален център за информация и документация):

Националният център за информация и документация (НАЦИД) е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката със седалище гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А. НАЦИД осигурява достъп до разнообразни информационни ресурси, поддържа бази данни и създава информационни продукти и услуги в подкрепа на развитието и напредъка на образованието, обучението и науката. Освен това изпълнява функциите на Национален информационен център за академично признаване и мобилност.

Сайт на НАЦИД:

http://mail.nacid.bg/2016/bg/


 Ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист „Инфекциозни болести”

12 септември 2016 


 

Коментари