Публикация

20 октомври - Световен ден срещу остеопорозата (резюме)

Неглижирането на диагностицирането, лечението и профилактиката на остеопорозата от страна на медицинските специалисти води до лавинообразно оскъпяване на лечението на пациенти с фрактури, драстично влошаване на качеството на живот както на страдащия,така и на семейството му.                        


 Д-р  Екатерина Господинова  
 
Медицински център Ревматология и Остеопороза, гр. Бургас

От името на Българското Медицинско Дружество по Остеопороза и Остеоартроза 

Световният ден за борба с Остеопорозата се организира ежегодно от Международната Фондация по Остеопороза (IOF) и включва кампании на 234 Национални организации по остеопороза от целия свят с активности в над 99 държави. 

Милиони хора по света страдат от остеопороза и дължащите се на нея фрактури. Неглижирането на диагностицирането, лечението и профилактиката на остеопорозата от страна на медицинските специалисти води до лавинообразно оскъпяване на лечението на пациенти с фрактури, драстично влошаване на качеството на живот както на страдащия,така и на семейството му.                                                                                                                                     
Логото на кампанията през 2016 г. е „ Обичайте костите си! Посрещнете своето бъдеще със здрави кости!”  

Над 80% от пациентите с фрактури никога не са били диагностицирани и лекувани за остеопороза, въпреки че с антиостеопорозните медикаменти следващият фрактурен риск за тези пациенти би намалял с 30–70 %. 

Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза, която провежда своята V-та Национална конференция се обръща с призив към всички здравни специалисти да положат максимални усилия за ограничаване и ликвидиране на пропуските в здравната система, за да можем да диагностицираме пациентите в риск от остеопороза и фрактури и да ги лекуваме своевременно. 
 
 

Коментари