Публикация

Кога да се обадя на Бърза помощ?

Кога да се обадя на Бърза помощ?

Обикновено не е необходимо да търсите Бърза помощ при епилептичен пристъп, но е задължително да се обадите на 112 в следните случаи:

  • първи пристъп;
  • сериозно нараняване;
  • затруднено дишане след приключване на пристъпа;
  • втори пристъп веднага след първия, без възстановяване между двата;
  • пристъпът продължава 2 минути повече от обикновено;
  • пристъпът продължава повече от 5 минути и не знаете колко е обичайната продължителност на пристъпите.

Тези препоръки са особено важни при тонично-клонични (конвулсивни) пристъпи.

Източник: epilepsy.com

Материалът е прегледан от д-р Екатерина Витева, дм

Коментари